Vergadering Dorpsraad Koudekerke 20 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering vindt plaats op donderdagavond 20 juni a.s. in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke (aanvang 20.00 uur).
De agenda en het verslag van de vorige vergadering zijn als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Anton van Haperen, secretaris Dorpsraad Koudekerke.