Dorpsraadvergadering op donderdagavond 24 oktober 2019

Op donderdagavond 24 oktober aanstaande vindt de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Koudekerke plaats (Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke). Aanvang: 19.30 uur. De agenda en enkele vergaderstukken vindt u hieronder.

De vergadering bestaat uit twee delen. Van 19.30-20.30 uur zal gesproken worden over de herinrichting van het Dorpsplein. In de afgelopen maanden is een schetsontwerp opgesteld (zie hieronder). Dit zal nog een keer worden besproken en toegelicht. Ook zal worden ingegaan op het vervolgproces. Van 20.45-21.45 uur is er een reguliere vergadering, waarin de rest van de agenda zal worden afgehandeld. Iedereen is van harte welkom en het staat u vrij na het eerste gedeelte weer huiswaarts te gaan.