Inwijding oorlogsmonument Dishoek (2 november j.l.)

Op 2 november j.l. is het nieuwe oorlogsmonument bij Dishoek plechtig in gebruik genomen met een eerste herdenking. Honderden belangstellenden waren daarbij aanwezig, waaronder een groot aantal Engelsen. De Dorpsraad Koudekerke is de Gemeente Veere erg dankbaar voor de organisatie van deze herdenking.