Vergadering Dorpsraad Koudekerke 20 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering vindt plaats op donderdagavond 20 juni a.s. in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke (aanvang 20.00 uur). De agenda en het verslag van de vorige vergadering zijn als bijlage toegevoegd. Met vriendelijke groet, Anton van Haperen, secretaris Dorpsraad Koudekerke. agenda-20-juni-2019.doc notulen-4-april-2019.doc

Uitnodiging Vergadering Dorpsraad 4 april 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de komende vergadering van de dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering wordt gehouden op donderdagavond 4 april 2019 in de Klimop (aanvang 19.30 uur). De agenda en enkele stukken voor de vergadering gaan hierbij. Deze vergadering valt in twee gedeelten uiteen. We beginnen (19.30-20.45 uur) met een presentatie door Bianca de […]