Update verkeerssituatie Jumbo/Aldi

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek,

De Dorpsraad heeft aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de Jumbo/Aldi. Volgens de Dorpsraad leidt de huidige situatie tot gevaarlijke situaties voor vooral fietsers en voetgangers.

De gemeente heeft geluisterd naar de mening van de Dorpsraad en is bezig met het opstellen van een plan om de situatie te verbeteren.

Mocht het plan concreet worden, laten we dat aan jullie weten!