Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen. Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en […]

Meedenken over herinrichting dorpsplein

De gemeente doet een oproep om mee te denken over herinrichtring van het dorpsplein. Kijk voor meer informatie op: https://www.veere.nl/herinrichting-dorpsplein-koudekerke En: vergeet U de thema-avond over wonen niet! 1 maart 19.30 De Couburg. https://drive.google.com/file/d/1iW19zBb6ImOzj_oEffVVlDWF2F6Qsd89/view Graag tot dan !

Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken. Pumptrackbaan Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren. De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke […]

Samen aan tafel

Samen aan tafel. Het is een initiatief van Welzijn Veere. Van de flyer: Samen eten op 17 februari. Bij Duinzicht. We nodigen u graag uit voor een maaltijd op donderdag17 februari bij restaurant Duinzicht Bijzonder Gewoon. BijDuinzicht is voldoende ruimte om afstand te houden entoch gezellig samen de maaltijd te delen. U kunt zich aanmelden […]

Nieuwsbrief november

Beste allemaal, Hierbij onze nieuwste nieuwsbrief. Gebaseerd op de vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober Overlast jongeren in Dishoek en op strand. De overlast was deze zomer niet alleen beperkt was tot de overgang bij Dishoek. Ook bij de Strandweg was er van tijd tot tijd veel overlast door jongeren die met een bus […]

De vlag van Koudekerke

Op veler verzoek: De vlag van Koudekerke is te koop. In de loop van de week ligt de vlag te koop bij de Jumbo, Wilma Mode, Wij2  en Bakkerij Koppejan. Bestellen kan ook.   Maak € 12.50 over naar NL84RABO0349388857 tnv Dorpsraad Koudekerke onder vermelding van uw adres.

21 oktober vergadering Dorpsraad

1. Opening en mededelingen. 2. Vaststellen agenda. 3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2021 (toe gevoegd) 3.a. Tekstueel 3.b. Naar aanleiding van 4. Ingekomen en uitgegane stukken: 4.a. ingekomen: zie bijlage 4.b. uitgegaan: zie bijlage 5. a. Overlast Jongeren in Dishoek en op strand. b. Overlast / verplaatsing benzine pomp. […]