30 juni vergadering

Op 30 juni komt de dorpsraad om 19.30 uur bijeen in De Klimop.

1. Opening welkom en mededelingen.

Met kennisgeving afwezig: Marcel Steketee

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2022

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

Wie gaat naar de kennismaking met de nieuwe wethouders op 5 juli?

4.b. uitgaande mails

5. Jaarverslag 2021. (secretaris)

6. UBO’s inschrijven KvK – Guido

7. Modernisering van de statuten, bijlage van Guido

7.a. Samenstelling bestuur Dorpsraad

8. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

10. Profiel schets nieuwe burgermeester

11. Begroting 2022 + subsidie toekenning gemeente Veere

12. Reactie Geert Francke over woningbouw plannen Biggekerksestraat

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

* Brief naar gemeente i.v.m. de te hoge bomen bij de Molen.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Graag tot dan!

Vrijwilligers voor inrichten huizen Oekrainiers gezocht

Sitchting Veere zocht inwoners van Koudekerke en Dishoek die mee willen helpen bij het inrichten van huizen die geschikt worden gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine.

Zie onderstaande oproep

Ter info.

———- Forwarded message — 17:46
Subject: Inboedel en vrijwilligers gezocht
To:

Laten we de schouders er samen onderzetten in Koudekerke!De flatjes in de kerkstraat gaan voorlopig nog niet tegen de grond. Alle flats die daar vrij komen, worden klaargemaakt om Oekraïense vluchtingen op te vangen (dit kunnen in totaal 16 flats worden). Ons is gevraagd dit te coördineren. De eerste flat is volgende week al klaar om ingericht te worden, de twee volgende flats waarschijnlijk over 2 weken.Wat hebben in eerste instantie nodig:*Ieder huis zal van een hele inboedel voorzien moeten worden, denk aan bedden, lakens, dekbedden, koelkast, wasmachine, stoelen, tafels, kinderspeelgoed, etc.*Een vrijwilligerspool van mensen die willen sjouwen/ spullen in elkaar willen zetten op dagen dat spullen gebracht worden.Heb je wat staan, of wil je helpen ik hoor het graag!afbeelding


Met vriendelijke groet,
Sandra van der Linde – NeveWelzijnswerker
06 51311333Werkdagen: maandag, woensdag en donderdagContactpersoon voor:Biggekerke * Koudekerke 0118 583687
info@welzijnveere.nlwelzijnveere.nl

Oproep voor scootmobiel coördinator

Stichting Welzijn Veere is op zoek naar een coördinator en begeleiders van scootmobieltochten in de gemeente:

Ken je de omgeving van de gemeente Veere goed? Ga je graag met mensen om? Dan ben jij de aangewezen persoon!

Wij zijn op zoek naar coördinatoren en/of begeleiders die 1x per maand met een groep scootmobiel rijders in groepsverband eropuit willen trekken.

Als coördinator zet je een leuke scootmobiel route uit door het Zeeuwse landschap en neem je de groep mee op sleeptouw. Niet alleen het rijden, maar ook gezelligheid staat tijdens de tochten centraal, daarom wordt onderweg altijd gestopt voor een natje en een droogje.

Zie ook: Coördinatoren en begeleiders voor scootmobiel tochten – Welzijn Veere

Oude beelden ijsclub en harmonie.

De historische werkgroep van de Dorpsraad van Koudekerke is bezig met oude films te bewerken zodat ze ook digitaal beschikbaar komen.

Zo is er nu een film met oude beelden van de ijsclub in Koudekerke en beelden van de Harmonie Voorwaarts.

Mocht u interesse hebben in de beelden: deze zijn op te vragen via het volgende emailadres: noorlanderpk@zeelandnet.nl

Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom

 


Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke 

Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur 

Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal.

1. Opening welkom en mededelingen.

    Met kennisgeving afwezig: Rob komt later

2. Vaststellen agenda.

3. Kennismaking met onze wijkagenten en hun werkzaamheden in o.a. Koudekerke.

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 januari 2022 (toegevoegd)

3.a. Tekstueel 

3.b. Naar aanleiding van 

4. Ingekomen en uitgegane stukken: 

4.a. ingekomen: zie bijlage

    – informatie delen via het Valkeniertje

– Mail Ruud Jobse, mail gestuurd naar B&W ivm verkeersdrukte o.a. Aldi

– Mail dhr. Bosselaar: aandacht gevraagd parkeren bij strandovergang Strandweg

– Mail Louis van Vlaanderen onze deelname/activiteit gevraagd i.v.m. dodenherdenking

4.b. uitgaande mails

diverse mails o.a. waterschap m.b.t. o.a. verkeersschouw

5. Jaarverslag 2021. 

6. Terugblik 1 maart, thema avond wonen in Koudekerke

    a. Mail van Lianne en Albert de Visser vraag om onze steun i.v.m. hun bouwplannen

    b. Mail van gemeente: Rene van Genugten: Raadsmemo voortgang betaalbare / betaalbaar wonen 

7. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein. 

8. Stand van zaken dorpsraad en platform Dishoek

9. Stand van zaken verkeersschouw

    a. verkeersbord plaatsen bij gevaarlijke oversteek ruiterpad Dishoek/ Strandweg

    b. verkeerstellingen/verslag Elmira bespreken 

    c. verslag overleg met waterschap van 21 maart

10. Betaald parkeren Dishoek/overleg Platform Dishoek

11. Vergaderschema 

a. Volgende vergadering 19 mei, dan 30 juni of14 juli, 1 of 15 september, 3 of 17 november? 

b. Wie gaat er naar de vergaderingen van KOUS op 7 juni, 13 september en 6 december.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

    – To do lijst gemeente Veere/dorpsraad 

– stand van zaken lichtbakens in de duinen

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen.

Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en Wilco Wisse van Makelaars Zwaan.

De Dorpsraad wil iedereen bedanken voor hun bijdragen en komst naar De Couburg.

En u natuurlijk succes wensen met stemmen op 16 maart!

Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken.

Pumptrackbaan

Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren.

De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke voorziening zal worden, is het van belang om eventuele omwonenden “mee te nemen” in de locatiekeuze.

Speeltuinenbeleid

Pieter Wisse geeft aan dat de nota over de speeltuinen in Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande, waaraan de dorpsraad eerder heeft bijgedragen, is gebruikt om tot een “Veerse” nota te komen.

De financiële impact van de daarin opgenomen plannen bleek echter zo groot dat deze nota niet integraal is overgenomen. Besloten is per kern te kijken wat kan en moet om speeltuinen uitdagend, robuust en avontuurlijk te maken. De dorpsraad houdt contact met de ambtenaar over situatie in Koudekerke.

Afgesproken is dat de gemeente een opzet maakt om in Koudekerke twee goed geoutilleerde speeltuinen, passend binnen de uitgangspunten te realiseren. De dorpsraad blijft hierbij betrokken.

Verkeersproblematiek binnen Koudekerke

Er staat een schouw op de planning. In ieder geval zullen twee leden van de Dorpsraad hier bij aanwezig zijn. Pieter Wisse wijst er nog op dat er landelijke ontwikkelingen zijn om de voorwaarden, om tot een 30 km. inrichting te komen, te “versoepelen”. Zo zal waarschijnlijk ook daar waar vrij liggende fietspaden aangelegd zijn, toch op de rijbaan een 30 km. regiem mogen worden ingesteld.

Parkeren in Dishoek

Pieter Wisse geeft een uitgebreide toelichting over zijn overleg met het Platform Dishoek.

M.b.t. de parkeerproblematiek in de woonstraten van Dishoek heeft de Dorpsraad, op basis van informatie van de bewoners, altijd op het standpunt gestaan dat dit kon worden opgelost door “vergunning parkeren” in te voeren in de woonstraten.

Dit stond en staat los van het al of niet invoeren van betaald parkeren op het parkeerterrein “Wielemaker”. Daarnaast heeft de Dorpsraad altijd aandacht gevraagd voor foutparkeerders die de aanrijroutes van hulpdiensten blokkeren.

Samen aan tafel

Samen aan tafel. Het is een initiatief van Welzijn Veere. Van de flyer:

Samen eten op 17 februari. Bij Duinzicht.

We nodigen u graag uit voor een maaltijd op donderdag
17 februari bij restaurant Duinzicht Bijzonder Gewoon. Bij
Duinzicht is voldoende ruimte om afstand te houden en
toch gezellig samen de maaltijd te delen.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 Februari. Geen vervoer? Geef
het door bij uw aanmelding!

Inloop v.a. 11.30u en
om 12.00u aan tafel!

Adres is Strandweg 7, Koudekerke

Informatie & aanmelden
Ans Francke 556122.
ansfranke@icloud.com