Geplande vergadering op 23 april a.s. gaat niet door

Vanwege de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen gaat de geplande vergadering van de dorpsraad op 23 april a.s. niet door.

Zodra meer duidelijk is over de ontwikkeling van de pandemie en de maatregelen, zal een aangepast vergaderrooster voor de dorpsraad worden gemaakt. Dit zal dan worden gepubliceerd op deze website.

Jaarvergadering 12 maart 2020 gaat niet door!

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus gaat de jaarvergadering van de dorpsraad met als thema ‘Wonen in Koudekerke’ op donderdagavond 12 maart niet door. Op dit moment is het aantal infecties in Zeeland en op Walcheren gelukkig nog beperkt, maar uit voorzorg lijkt het de dorpsraad beter de bijeenkomst niet te laten doorgaan.

Zodra de omstandigheden dat toelaten zal een nieuwe datum voor de jaarvergadering en de themabijeenkomst worden geprikt.

Voor nadere informatie: dorpsraadkoudekerke@gmail.com

12 maart a.s. Jaarvergadering: Wonen in Koudekerke

Op donderdag 12 maart organiseert de Dorpsraad Koudekerke zijn jaarvergadering (aanvang 19.30 uur, in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke). De agenda voor de jaarvergadering en het concept-jaarverslag 2019 vindt u hieronder. Het financieel verslag en de begroting 2020 zullen ter vergadering worden uitgedeeld en toegelicht.

Vanaf 20.00 uur is er een themabijeenkomst met als titel: Wonen in Koudekerke

De vraag of er voldoende woningen van een goede kwaliteit beschikbaar zijn voor jonge starters, voor ouderen en voor gezinnen houdt velen bezig, ook op Walcheren en in Koudekerke. Recent kwam een onderzoek gereed, dat in opdracht van de Provincie en de Zeeuwse gemeenten is verricht, over de kwaliteit van de woningen van de toekomst. Provincie-medewerker Leo van den Brand zal de resultaten van dit onderzoek toelichten. Daarna gaat Laurence Haack van de gemeente Veere in op de woonvisie die de gemeente gaat opstellen en op de vraag hoe inwoners van de gemeente daarin kunnen participeren.

Iedereen is van harte welkom bij deze jaarvergadering en de themabijeenkomst