Over

Over

Welkom op de website van de Stichting Dorpsraad Koudekerke.

Koudekerke is de grootste van de 13 dorpskernen binnen de gemeente Veere. Het inwonersaantal van Koudekerke bedraagt op dit moment ruim 3400 inwoners. Een afspiegeling van de inwoners van Koudekerke is vertegenwoordigd in de Dorpsraad. Deze voert regelmatig overleg. De vergaderingen zijn openbaar. Dorpsgenoten zijn van harte welkom op deze openbare vergaderingen.

Vaak zijn bij deze overleggen ook de kernwethouder en raadsleden van de gemeente Veere aanwezig zijn om zaken toe te lichten of aan te horen.
De openbare vergaderingen van de Dorpsraad worden tijdig aangekondigd op deze website.

Doel van deze website is het informeren van inwoners van Koudekerke. Naast algemene informatie over de samenstelling en vergaderingen van de Dorpsraad, de uitvoering van het politiek gemeentebeleid en andere bestuurlijke zaken, vindt u diverse themapagina’s en een overzicht van nieuwsberichten over Koudekerke.
De Dorpsraad is geen tweede gemeenteraad en ook geen meldpunt voor losse stoeptegels. Daarvoor kunt u immers de servicetelefoon van de gemeente Veere bellen. Wel bestaat de mogelijkheid om dorpsinitiatieven en meningen over zaken binnen Koudekerke te geven via ons contactformulier, wat u kunt vinden onder Contact. De Dorpsraad heeft uw mening nodig! Door deze te verzamelen en /of te bundelen kunnen wij een duidelijke stem laten horen vanuit Koudekerke naar de politiek van de gemeente Veere. Op deze wijze kunnen zaken in samenspraak met de gemeente worden aangepakt en/of verbeterd.