Vergadering Dorpsraad Koudekerke 5 september 2019

De eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke vindt plaats op donderdag 5 september 2019 (Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke, aanvang 20.00 uur). Belangstellenden zijn van harte welkom.

De agenda en het verslag van de vorige vergadering alsmede enkele vergaderstukken vindt u hieronder.

Vergadering Dorpsraad Koudekerke 20 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering vindt plaats op donderdagavond 20 juni a.s. in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke (aanvang 20.00 uur).
De agenda en het verslag van de vorige vergadering zijn als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Anton van Haperen, secretaris Dorpsraad Koudekerke.

Uitnodiging Vergadering Dorpsraad 4 april 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de komende vergadering van de dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering wordt gehouden op donderdagavond 4 april 2019 in de Klimop (aanvang 19.30 uur). De agenda en enkele stukken voor de vergadering gaan hierbij. Deze vergadering valt in twee gedeelten uiteen. We beginnen (19.30-20.45 uur) met een presentatie door Bianca de Vlieger van enkele schetsontwerpen voor het Dorpsplein naar aanleiding van de brainstorm met bewoners en ondernemers, die op 14 februari is gehouden. Na de pauze (ca. 21.00 – 21.45 uur) zal de reguliere vergadering worden gehouden. Iedereen is van harte welkom. Het staat belangstellende vrij alleen het gedeelte vóór de pauze bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Anton van Haperen (Secretaris Dorpsraad Koudekerke)