Dorpsraadvergadering op donderdagavond 24 oktober 2019

Op donderdagavond 24 oktober aanstaande vindt de eerstvolgende openbare vergadering van de dorpsraad Koudekerke plaats (Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke). Aanvang: 19.30 uur. De agenda en enkele vergaderstukken vindt u hieronder.

De vergadering bestaat uit twee delen. Van 19.30-20.30 uur zal gesproken worden over de herinrichting van het Dorpsplein. In de afgelopen maanden is een schetsontwerp opgesteld (zie hieronder). Dit zal nog een keer worden besproken en toegelicht. Ook zal worden ingegaan op het vervolgproces. Van 20.45-21.45 uur is er een reguliere vergadering, waarin de rest van de agenda zal worden afgehandeld. Iedereen is van harte welkom en het staat u vrij na het eerste gedeelte weer huiswaarts te gaan.

Inwijding Oorlogsmonument Dishoek op 2 november 2019 (aanvang 11.00 uur)

Het nieuwe oorlogsmonument dat op initiatief van de dorpsraad Koudekerke is geplaatst op de duinen bij Dishoek (overgang Kaapduinse weg) zal worden ingewijd op zaterdag 2 november aanstaande (aanvang 11.00 uur). Dit in tegenstelling tot het bericht in de Veerse Krant, dat spreekt over 9 november.

De inwijding zal plaatsvinden in aanwezigheid van Britse en Nederlandse genodigden. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze plechtigheid.

Vergadering Dorpsraad Koudekerke 5 september 2019

De eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke vindt plaats op donderdag 5 september 2019 (Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke, aanvang 20.00 uur). Belangstellenden zijn van harte welkom.

De agenda en het verslag van deze en de vorige vergadering alsmede enkele vergaderstukken vindt u hieronder.

Vergadering Dorpsraad Koudekerke 20 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering vindt plaats op donderdagavond 20 juni a.s. in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke (aanvang 20.00 uur).
De agenda en het verslag van de vorige vergadering zijn als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Anton van Haperen, secretaris Dorpsraad Koudekerke.

Uitnodiging Vergadering Dorpsraad 4 april 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de komende vergadering van de dorpsraad Koudekerke. Deze vergadering wordt gehouden op donderdagavond 4 april 2019 in de Klimop (aanvang 19.30 uur). De agenda en enkele stukken voor de vergadering gaan hierbij. Deze vergadering valt in twee gedeelten uiteen. We beginnen (19.30-20.45 uur) met een presentatie door Bianca de Vlieger van enkele schetsontwerpen voor het Dorpsplein naar aanleiding van de brainstorm met bewoners en ondernemers, die op 14 februari is gehouden. Na de pauze (ca. 21.00 – 21.45 uur) zal de reguliere vergadering worden gehouden. Iedereen is van harte welkom. Het staat belangstellende vrij alleen het gedeelte vóór de pauze bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Anton van Haperen (Secretaris Dorpsraad Koudekerke)