Vergadering 25 februari

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek, De vergadering van 25 februari gaat vanwege alle corona maatregelen niet door. De eerst volgende vergadering staat vooralsnog gepland op 25 maart. Met vriendelijke groet, De Dorpsraad.

Safety Safe

Een bericht van de mensen van Safety-safe, de snelheidspaal in de Middelburgsestraat: Beste bewoners, De Safety-safe hangt nu ruim 2 weken in de straat en jullie hebben al zo’n € 1.600,- gespaard. Een mooi bedrag, wat betekent dat veel weggebruikers zich aan de snelheid houden! De Safety-safe hangt nog tot 18 december in de straat. […]

Herdenking Dishoek

Dit jaar was de herdenking bij Dishoek anders dan anders vanwege het coronavirus. Bijgevoegd een filmpje van de herdenking, zodat u een idee heeft van hoe het dit jaar is gegaan. Hopelijk volgend jaar weer met meer!

Notulen vergadering 3 september

Notulen van de bestuursvergadering van 3 september 2020  Plaats: Klimop, Kerkstraat 2 te Koudekerke   Aanwezige leden van de Dorpsraad: J. van Beers (notulist) B. Fleurbaay, G. Herwig (voorzitter), M. Konings, D. Noorlander-van der Lee en H. Sakkers.  Afwezig met kennisgeving: P. Holtring (Dorpsraad),   Afwezig zonder bericht: Johan Katerberg (Dorpsraad)  Opening en mededelingen.  Voorzitter Guido Herwig opent de vergadering en heet iedereen welkom.   Door de Corona regels is het nog niet gewenst om een openbare vergadering […]

Nieuwsbrief oktober

Dag allen, Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Koudekerke! Het is de bedoeling elke twee maanden een nieuwsbrief te maken met punten over en voor ons dorp. En natuurlijk over waar de dorpsraad zich mee bezig houdt. Veel plezier met lezen!  ‘Adoptie’ Bloembakken Kerkhoflaan. Aan de Kerkhoflaan stonden altijd bloembakken met mooie bloemen erin. […]