Update verkeerssituatie Jumbo/Aldi

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek, De Dorpsraad heeft aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de Jumbo/Aldi. Volgens de Dorpsraad leidt de huidige situatie tot gevaarlijke situaties voor vooral fietsers en voetgangers. De gemeente heeft geluisterd naar de mening van de Dorpsraad en is bezig met het opstellen van een plan om de situatie te […]

Zienswijze woningbeleid

Hierbij de zienswijze van de dorpsraad, aangaande het woonvisieprogramma van degemeente Veere. In de bijlage zit een overzicht van de vragen die wij hebben gesteld en hetantwoord van de gemeente daarop. Zienswijze Dorpsraad Koudekerke

Play-in Harmonie

secretaris@harmonievoorwaarts.nl | www.harmonievoorwaarts.nlUITNODIGINGHARMONIE PLAY-INZATERDAG 5 NOVEMBERKOUDEKERKEBeste muzikant,Al 125 jaar is Harmonie Voorwaarts een begrip in Koudekerke en omstreken. Elke vrijdagavondrepeteren het leerlingen- en harmonieorkest in de Couburg in Koudekerke. Onze vereniging bestaatuit muzikanten van alle niveaus en leeftijden. Dit zorgt voor een gezellige en ongedwongen sfeer.Dit jaar vieren wij ons 125-jarig bestaan met een play-in […]

Schouw verkeerssituatie Jumbo/Aldi

De Dorpsraad heeft gevraagd aan kernwethouder Steketee iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers bij de nieuwe Aldi en Jumbo in Koudekerke. Een ambtenaar van Veere is op stap geweest met leden van de Dorpsraad. Hij is, met input van de leden, aan het tekenen geslagen en met een voorstel gekomen […]

Notulen vergadering openbaar

Beste inwoner van Koudekerke en Dishoek, Hieronder vind je de notulen van twee vergaderingen van de dorpsraad. Zodat je ook ziet waar we mee bezig zijn. Datum : Donderdag 30 juni 2022 Plaats : Klimop Aanwezig : Bestuursleden: Guido Herwig (voorzitter), Peter Holtring, Dorine Noorlander, Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Hans Sakkers, Wilma Waters, Mark Minderhoud […]

Save the date! 3 november

Op 15 september heeft de dorpsraad een prettige, korte bijeenkomst met de kernwethouder van Koudekerke, dhr Steketee, gehad. Daarna volgde een goed bezochte openbare vergadering. Notulen worden later geplaatst. De eerst volgende vergadering is 3 november. 19.30 uur. Save the date bij deze.

Fair voor de Kerk op 17/9

De Protestantse Gemeente in Koudekerke organiseert op zaterdag 17 september a.s. een fair om bij te dragen in de kosten van de verbouwing van de Michaëlskerk. De fair zal plaatsvinden op het terrein van de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke, tussen 9.30 en 15.00 uur. Er zullen o.a. oude kerkbankjes en andere spullen die in de nieuwe […]

Brief naar college over Molen De Lelie

Misschien vraagt u zich wel eens af waar De Dorpsraad zich mee bezighoudt. Naast grote, langlopende projecten als herinrichting van het Dorpsplein zijn de leden ook actief richting het B en W college van Veere over verkeersdrukte en vragen we aandacht voor bijzondere projecten. Hieronder een brief recent verstuurd naar B en W over de […]

15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. =================================================================== Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke   Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur   Plaats: : De Klimop  1. Opening welkom en mededelingen.   Met kennisgeving […]