Nieuws over leegstaande woningen Banckertstraat

Een delegatie vanuit de gemeente is recent langs geweest om de situatie rondom de leegstaande woningen van de Banckertstraat te bekijken.

Ook is daar gesproken met omwonenden. De Dorpsraad vraagt al jaren aandacht voor de situatie en is net als de omwonenden ingelicht over de stappen die de gemeente gaat nemen.

Hieronder een passage uit de brief die omwonenden hebben ontvangen:

===========================

Acht van de tien woningen staan al meer dan tien jaar leeg en hebben ernstige verwaarlozing ondergaan. Dit heeft geleid tot diverse problemen, waaronder overwoekerde tuinen, overhangend groen, een verloederde uitstraling en overlast door ongedierte. Daarnaast heeft het de zorg opgeroepen over brandgevaar en onveiligheid, omdat kinderen en onbekende personen de verlaten woningen kunnen betreden. Uw verzoek om duidelijkheid over de aanpak van deze situatie is gehoord en wordt serieus genomen.

Om een passende oplossing te bieden, heeft de gemeente Veere besloten om een viersporenbeleid in te zetten om de leegstand en verwaarlozing aan te pakken. We willen graag de volgende stappen met u delen:

1.Identificatie van de eigenaren: We onderzoeken wie de eigenaren van de leegstaande woningen zijn. De eigenaren volgens het kadaster zijn namelijk overleden.

2.Stimuleren tot renovatie en verhuur of verkoop: We benaderen de eigenaren actief benaderen om de renovatie (waarvoor al vergunning is verleend) ter hand te nemen of de panden te verkopen aan bijvoorbeeld Zeeuwland.

3.Last onder dwangsom: We leggen een last onder dwangsom op om de woningen te laten voldoen aan het Bouwbesluit.

4.Leegstandverordening: We willen de raad een leegstandverordening laten vaststellen die de gemeente het recht geeft eigenaren van langdurig leegstaande panden tot verhuur te verplichten.

We hopen dat een van deze stappen zal leiden tot een oplossing op afzienbare termijn, dat de leegstaande woningen in de Banckerstraat weer beschikbaar komen voor inwoners van Koudekerke en dat de veiligheid en het aanzien van de buurt verbeteren

==========================