Play-in Harmonie

secretaris@harmonievoorwaarts.nl | www.harmonievoorwaarts.nlUITNODIGINGHARMONIE PLAY-INZATERDAG 5 NOVEMBERKOUDEKERKEBeste muzikant,Al 125 jaar is Harmonie Voorwaarts een begrip in Koudekerke en omstreken. Elke vrijdagavondrepeteren het leerlingen- en harmonieorkest in de Couburg in Koudekerke. Onze vereniging bestaatuit muzikanten van alle niveaus en leeftijden. Dit zorgt voor een gezellige en ongedwongen sfeer.Dit jaar vieren wij ons 125-jarig bestaan met een play-in …

Notulen vergadering openbaar

Beste inwoner van Koudekerke en Dishoek, Hieronder vind je de notulen van twee vergaderingen van de dorpsraad. Zodat je ook ziet waar we mee bezig zijn. Datum : Donderdag 30 juni 2022 Plaats : Klimop Aanwezig : Bestuursleden: Guido Herwig (voorzitter), Peter Holtring, Dorine Noorlander, Bert Fleurbaaij, Rob Pieterse, Hans Sakkers, Wilma Waters, Mark Minderhoud …

Save the date! 3 november

Op 15 september heeft de dorpsraad een prettige, korte bijeenkomst met de kernwethouder van Koudekerke, dhr Steketee, gehad. Daarna volgde een goed bezochte openbare vergadering. Notulen worden later geplaatst. De eerst volgende vergadering is 3 november. 19.30 uur. Save the date bij deze.

Brief naar college over Molen De Lelie

Misschien vraagt u zich wel eens af waar De Dorpsraad zich mee bezighoudt. Naast grote, langlopende projecten als herinrichting van het Dorpsplein zijn de leden ook actief richting het B en W college van Veere over verkeersdrukte en vragen we aandacht voor bijzondere projecten. Hieronder een brief recent verstuurd naar B en W over de …

15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. =================================================================== Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke   Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur   Plaats: : De Klimop  1. Opening welkom en mededelingen.   Met kennisgeving …

Vrijwilligers voor inrichten huizen Oekrainiers gezocht

Sitchting Veere zocht inwoners van Koudekerke en Dishoek die mee willen helpen bij het inrichten van huizen die geschikt worden gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine. Zie onderstaande oproep Ter info. ———- Forwarded message — 17:46Subject: Inboedel en vrijwilligers gezochtTo: Laten we de schouders er samen onderzetten in Koudekerke!De flatjes in de kerkstraat gaan voorlopig nog …