Save the date! 3 november

Op 15 september heeft de dorpsraad een prettige, korte bijeenkomst met de kernwethouder van Koudekerke, dhr Steketee, gehad. Daarna volgde een goed bezochte openbare vergadering. Notulen worden later geplaatst. De eerst volgende vergadering is 3 november. 19.30 uur. Save the date bij deze.

Brief naar college over Molen De Lelie

Misschien vraagt u zich wel eens af waar De Dorpsraad zich mee bezighoudt. Naast grote, langlopende projecten als herinrichting van het Dorpsplein zijn de leden ook actief richting het B en W college van Veere over verkeersdrukte en vragen we aandacht voor bijzondere projecten. Hieronder een brief recent verstuurd naar B en W over de …

15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. =================================================================== Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke   Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur   Plaats: : De Klimop  1. Opening welkom en mededelingen.   Met kennisgeving …

Vrijwilligers voor inrichten huizen Oekrainiers gezocht

Sitchting Veere zocht inwoners van Koudekerke en Dishoek die mee willen helpen bij het inrichten van huizen die geschikt worden gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine. Zie onderstaande oproep Ter info. ———- Forwarded message — 17:46Subject: Inboedel en vrijwilligers gezochtTo: Laten we de schouders er samen onderzetten in Koudekerke!De flatjes in de kerkstraat gaan voorlopig nog …

Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom   Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke  Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur  Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal. 1. Opening welkom en mededelingen.     Met kennisgeving afwezig: Rob komt later 2. Vaststellen agenda. 3. Kennismaking met onze wijkagenten en …

Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen. Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en …