Informatie avond plaatsing tijdelijke woonruimtes

Van de gemeente Veere: Samen vangen we in onze gemeente ongeveer 200 Oekraïners op. Dat is niet zo tijdelijkals we allemaal zo voor hen hadden gehoopt. Ongeveer 38 gezinnen die hier al wonenmoeten we binnen onze gemeente verhuizen. Met deze brief vertellen we u hoe we ditwillen oplossen. Koudekerke en DomburgWe willen in Domburg en …

Bezoek burgemeester

Kennismakingsbezoek burgemeester Frederiek Schouwenaar Vrijdag 24 maart kwam burgemeester Frederiek Schouwenaar naar Koudekerke voor een kennismakingsbezoek. De Dorpsraad was gevraagd haar rond te leiden. Na een korte ontvangst in de Klimop volgde een uitgebreide toer door Koudekerke en Dishoek. Met het oog op de weersvooruitzichten was gekozen voor een rondrit met een busje. Onze voorzitter …

Nieuws over speeltuinen en wonen

De Dorpsraad heeft 2 maart vergaderd. Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Dorine Noorlander als lid, wel blijft ze betrokken bij de Dorpsraad. De Dorpsraad is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet. Speeltuinen Verder gaat een delegatie van de Dorpsraad in gesprek met gemeente en een speciaal aangewezen adviesbureau op 22 november over …

29 maart inloop Dorpsplein

Op 29 maart is er in De Klimop een inloop over de herinrichting van het Dorpsplein. Van 17.00 uur tot 19.30 kunt u het plan bekijken en er vragen over stellen en/of opmerkingen over maken. Tzt verschijnt er op de site van de gemeente meer informatie.

Opening Kerk Koudekerke

Na een fikse verbouwing is vanaf 17 dec de Michaëlskerk in Koudekerke open voor iedereen. Van 10.00 tot 13.00 uur is de vernieuwde kerk te bewonderen. De Dorpsraad is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de (plannen) voor de verbouwing en is blij dat de kerk meerdere, openbare, functies krijgt.

Update verkeerssituatie Jumbo/Aldi

Beste inwoners van Koudekerke en Dishoek, De Dorpsraad heeft aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bij de Jumbo/Aldi. Volgens de Dorpsraad leidt de huidige situatie tot gevaarlijke situaties voor vooral fietsers en voetgangers. De gemeente heeft geluisterd naar de mening van de Dorpsraad en is bezig met het opstellen van een plan om de situatie te …

Zienswijze woningbeleid

Hierbij de zienswijze van de dorpsraad, aangaande het woonvisieprogramma van degemeente Veere. In de bijlage zit een overzicht van de vragen die wij hebben gesteld en hetantwoord van de gemeente daarop. Zienswijze Dorpsraad Koudekerke