15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen. =================================================================== Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke   Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur   Plaats: : De Klimop  1. Opening welkom en mededelingen.   Met kennisgeving […]

30 juni vergadering

Op 30 juni komt de dorpsraad om 19.30 uur bijeen in De Klimop. 1. Opening welkom en mededelingen. Met kennisgeving afwezig: Marcel Steketee 2. Vaststellen agenda. 3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2022 3.a. Tekstueel 3.b. Naar aanleiding van 4. Ingekomen en uitgegane stukken: 4.a. ingekomen: zie bijlage Wie gaat […]

Vrijwilligers voor inrichten huizen Oekrainiers gezocht

Sitchting Veere zocht inwoners van Koudekerke en Dishoek die mee willen helpen bij het inrichten van huizen die geschikt worden gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine. Zie onderstaande oproep Ter info. ———- Forwarded message — 17:46Subject: Inboedel en vrijwilligers gezochtTo: Laten we de schouders er samen onderzetten in Koudekerke!De flatjes in de kerkstraat gaan voorlopig nog […]

Oproep voor scootmobiel coördinator

Stichting Welzijn Veere is op zoek naar een coördinator en begeleiders van scootmobieltochten in de gemeente: Ken je de omgeving van de gemeente Veere goed? Ga je graag met mensen om? Dan ben jij de aangewezen persoon! Wij zijn op zoek naar coördinatoren en/of begeleiders die 1x per maand met een groep scootmobiel rijders in […]

Oude beelden ijsclub en harmonie.

De historische werkgroep van de Dorpsraad van Koudekerke is bezig met oude films te bewerken zodat ze ook digitaal beschikbaar komen. Zo is er nu een film met oude beelden van de ijsclub in Koudekerke en beelden van de Harmonie Voorwaarts. Mocht u interesse hebben in de beelden: deze zijn op te vragen via het […]

Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom   Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke  Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur  Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal. 1. Opening welkom en mededelingen.     Met kennisgeving afwezig: Rob komt later 2. Vaststellen agenda. 3. Kennismaking met onze wijkagenten en […]

Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen. Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en […]

Meedenken over herinrichting dorpsplein

De gemeente doet een oproep om mee te denken over herinrichtring van het dorpsplein. Kijk voor meer informatie op: https://www.veere.nl/herinrichting-dorpsplein-koudekerke En: vergeet U de thema-avond over wonen niet! 1 maart 19.30 De Couburg. https://drive.google.com/file/d/1iW19zBb6ImOzj_oEffVVlDWF2F6Qsd89/view Graag tot dan !

Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken. Pumptrackbaan Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren. De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke […]