22 juni vergadering Dorpsraad

Beste belangstellende,

Bij deze een herinnering voor aanstaande donderdag 22 juni.

Wij hebben op die donderdagavond om 19.30 uur in de Klimop te Koudekerke een extra dorpsraadvergadering voor de wijziging van onze statuten.

Voor deze wijziging van statuten hebben wij uw stem nodig.

Het is voor ons als dorpsraad belangrijk dat onze statuten weer up to date zijn en aansluiten bij de huidige wetgeving.

Kom donderdag allen en STEM

Met vriendelijke groet, namens Dorpsraad Koudekerke

Jan van Beers