Brief naar college over Molen De Lelie

Misschien vraagt u zich wel eens af waar De Dorpsraad zich mee bezighoudt. Naast grote, langlopende projecten als herinrichting van het Dorpsplein zijn de leden ook actief richting het B en W college van Veere over verkeersdrukte en vragen we aandacht voor bijzondere projecten. Hieronder een brief recent verstuurd naar B en W over de Molen in Koudekerke.

=======================================

Koudekerke, 6 september ’22

Geacht College van B&W

Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende.

Enige tijd geleden hebben hebben we als bestuur van de Dorpsraad Koudekerke een bezoek gebracht aan molen De Lelie in Koudekerke.

Met veel enthousiasme heeft de zoon van de exploitant, Jasper Corbijn, uitleg gegeven over het werk als molenaar en de werking van de molen.

We waren blij verrast dat een jonge man en zijn vriendin zich helemaal storten op het “molenaarschap” van De Lelie.

Voor Koudekerke is molen de Lelie een kenmerkend monument en een belangrijke toeristische trekpleister. Ook is het steeds meer een plek waar biologisch/regionale producten gekocht kunnen worden. Met dat Jasper en zijn vriendin meer en meer de rol van zijn vader overnemen lijkt de continuïteit van de exploitatie van de molen gewaarborgd.

De goede werking van de molen dreigt meer en meer een probleem te worden. Het wegvallen van de wind door de hoogte van de bomen aan de Middelburgsestraat is hiervan de boosdoener. Tijdens ons bezoek hebben we dat zelf ervaren. Door het af en toe wegvallen van de wind draaide de molen onregelmatig en zag je het binnenwerk wringen. Dit heeft vanzelfsprekend onnodige slijtage tot gevolg.

Recent heeft Jasper Corbijn een brief geschreven aan de gemeente met het verzoek hier een oplossing voor te zoeken.

Het lijkt ons dat de gemeente Veere als eigenaar het van belang vindt dat de goede exploitatie van molen De Lelie mogelijk blijft.

Wij willen zijn verzoek bij deze dan ook graag ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Peter Holtring

Secretaris Dorpsraad Koudekerke

15/9 nieuwe vergadering

De dorpsraad vergadert 15 september. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in De Klimop

U bent van harte uitgenodigd deze bij te wonen.

===================================================================

Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke  

Datum: : Donderdag 15 september om 19.30 uur  

Plaats: : De Klimop 

1. Opening welkom en mededelingen.  

Met kennisgeving afwezig Guido Herwig 

2. Vaststellen agenda. 

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 juni 2022  

3.a. Tekstueel  

3.b. Naar aanleiding van  

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 augustus 2022  

4.a. Tekstueel  

4.b. Naar aanleiding van  

5. Ingekomen en uitgegane stukken:  

5.a. ingekomen: zie bijlage  

5.b. uitgaande mails: zie bijlage 

6. Jaarverslag 2021. (secretaris) 

7. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.  

8. Mondeling verslag verkeerschouw gevaarlijke verkeerssituatie Aldi/Jumbo/Huisarts 

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen  

10. Beleid van de gemeente m.b.t. afval. (na 6 x per jaar is niet “gratis”)  

11. Ideeën m.b.t. bestedingsruimte: plaatsing bankjes/ bloembakken aan de lantaarnpalen op dorpsplein  

12. Problemen met regels Gemeente i.v.m. de energietoeslag bij o.a. starters op de woningmarkt. 

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken: 

Stand van zaken woningbouw: terrein van voormalige Jumbo en Biggekerksestraat 

Informatie borden bij de toegangswegen Koudekerke 

Beleid gemeente groenvoorziening  

14. Rondvraag.  

15. Sluiting.  

30 juni vergadering

Op 30 juni komt de dorpsraad om 19.30 uur bijeen in De Klimop.

1. Opening welkom en mededelingen.

Met kennisgeving afwezig: Marcel Steketee

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 maart 2022

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

Wie gaat naar de kennismaking met de nieuwe wethouders op 5 juli?

4.b. uitgaande mails

5. Jaarverslag 2021. (secretaris)

6. UBO’s inschrijven KvK – Guido

7. Modernisering van de statuten, bijlage van Guido

7.a. Samenstelling bestuur Dorpsraad

8. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein.

9. Pumptrackbaan/toekomst speeltuinen

10. Profiel schets nieuwe burgermeester

11. Begroting 2022 + subsidie toekenning gemeente Veere

12. Reactie Geert Francke over woningbouw plannen Biggekerksestraat

13. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

* Brief naar gemeente i.v.m. de te hoge bomen bij de Molen.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Graag tot dan!

Vrijwilligers voor inrichten huizen Oekrainiers gezocht

Sitchting Veere zocht inwoners van Koudekerke en Dishoek die mee willen helpen bij het inrichten van huizen die geschikt worden gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraine.

Zie onderstaande oproep

Ter info.

———- Forwarded message — 17:46
Subject: Inboedel en vrijwilligers gezocht
To:

Laten we de schouders er samen onderzetten in Koudekerke!De flatjes in de kerkstraat gaan voorlopig nog niet tegen de grond. Alle flats die daar vrij komen, worden klaargemaakt om Oekraïense vluchtingen op te vangen (dit kunnen in totaal 16 flats worden). Ons is gevraagd dit te coördineren. De eerste flat is volgende week al klaar om ingericht te worden, de twee volgende flats waarschijnlijk over 2 weken.Wat hebben in eerste instantie nodig:*Ieder huis zal van een hele inboedel voorzien moeten worden, denk aan bedden, lakens, dekbedden, koelkast, wasmachine, stoelen, tafels, kinderspeelgoed, etc.*Een vrijwilligerspool van mensen die willen sjouwen/ spullen in elkaar willen zetten op dagen dat spullen gebracht worden.Heb je wat staan, of wil je helpen ik hoor het graag!afbeelding


Met vriendelijke groet,
Sandra van der Linde – NeveWelzijnswerker
06 51311333Werkdagen: maandag, woensdag en donderdagContactpersoon voor:Biggekerke * Koudekerke 0118 583687
info@welzijnveere.nlwelzijnveere.nl

Oproep voor scootmobiel coördinator

Stichting Welzijn Veere is op zoek naar een coördinator en begeleiders van scootmobieltochten in de gemeente:

Ken je de omgeving van de gemeente Veere goed? Ga je graag met mensen om? Dan ben jij de aangewezen persoon!

Wij zijn op zoek naar coördinatoren en/of begeleiders die 1x per maand met een groep scootmobiel rijders in groepsverband eropuit willen trekken.

Als coördinator zet je een leuke scootmobiel route uit door het Zeeuwse landschap en neem je de groep mee op sleeptouw. Niet alleen het rijden, maar ook gezelligheid staat tijdens de tochten centraal, daarom wordt onderweg altijd gestopt voor een natje en een droogje.

Zie ook: Coördinatoren en begeleiders voor scootmobiel tochten – Welzijn Veere

Oude beelden ijsclub en harmonie.

De historische werkgroep van de Dorpsraad van Koudekerke is bezig met oude films te bewerken zodat ze ook digitaal beschikbaar komen.

Zo is er nu een film met oude beelden van de ijsclub in Koudekerke en beelden van de Harmonie Voorwaarts.

Mocht u interesse hebben in de beelden: deze zijn op te vragen via het volgende emailadres: noorlanderpk@zeelandnet.nl

Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom

 


Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke 

Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur 

Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal.

1. Opening welkom en mededelingen.

    Met kennisgeving afwezig: Rob komt later

2. Vaststellen agenda.

3. Kennismaking met onze wijkagenten en hun werkzaamheden in o.a. Koudekerke.

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 januari 2022 (toegevoegd)

3.a. Tekstueel 

3.b. Naar aanleiding van 

4. Ingekomen en uitgegane stukken: 

4.a. ingekomen: zie bijlage

    – informatie delen via het Valkeniertje

– Mail Ruud Jobse, mail gestuurd naar B&W ivm verkeersdrukte o.a. Aldi

– Mail dhr. Bosselaar: aandacht gevraagd parkeren bij strandovergang Strandweg

– Mail Louis van Vlaanderen onze deelname/activiteit gevraagd i.v.m. dodenherdenking

4.b. uitgaande mails

diverse mails o.a. waterschap m.b.t. o.a. verkeersschouw

5. Jaarverslag 2021. 

6. Terugblik 1 maart, thema avond wonen in Koudekerke

    a. Mail van Lianne en Albert de Visser vraag om onze steun i.v.m. hun bouwplannen

    b. Mail van gemeente: Rene van Genugten: Raadsmemo voortgang betaalbare / betaalbaar wonen 

7. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein. 

8. Stand van zaken dorpsraad en platform Dishoek

9. Stand van zaken verkeersschouw

    a. verkeersbord plaatsen bij gevaarlijke oversteek ruiterpad Dishoek/ Strandweg

    b. verkeerstellingen/verslag Elmira bespreken 

    c. verslag overleg met waterschap van 21 maart

10. Betaald parkeren Dishoek/overleg Platform Dishoek

11. Vergaderschema 

a. Volgende vergadering 19 mei, dan 30 juni of14 juli, 1 of 15 september, 3 of 17 november? 

b. Wie gaat er naar de vergaderingen van KOUS op 7 juni, 13 september en 6 december.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

    – To do lijst gemeente Veere/dorpsraad 

– stand van zaken lichtbakens in de duinen

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen.

Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en Wilco Wisse van Makelaars Zwaan.

De Dorpsraad wil iedereen bedanken voor hun bijdragen en komst naar De Couburg.

En u natuurlijk succes wensen met stemmen op 16 maart!