21 oktober vergadering Dorpsraad

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2021 (toe gevoegd)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Ingekomen en uitgegane stukken:

4.a. ingekomen: zie bijlage

4.b. uitgegaan: zie bijlage

5. a. Overlast Jongeren in Dishoek en op strand.

b. Overlast / verplaatsing benzine pomp. Stand van zaken.

6. Verkeersproblematiek binnen Koudekerke’

a. Mail van Jan van Roosendaal over o.a. de gevaarlijke situaties bij Slobberduinsepad en de Wielmakersbaan.

b. Middelburgsestraat: stickers geplakt op de weg? Projectgroep ingesteld door gemeente?

c. Kruising Middelburgsestraat – Braamweg – Badhuisstraat; vooral ingang Braamweg met geparkeerde auto’s.

d. Rotonde Beatrixlaan – Kerkhoflaan: niet correct ingericht: fietsers hebben altijd voorrang binnen de bebouwde kom. Hier dus niet: is verwarrend en gevaarlijk.

e. Opmerkingen gehoord over de nieuwe situatie Kerkhoflaan: gevaarlijk voor fietser , wordt nu weer (erg) hard gereden.

f. De gevaarlijke situatie Tramstraat richting ’t Klinket

g. Veel landbouwverkeer door het dorp terwijl de rondweg zo is ingericht dat o.a. het landbouwverkeer er veilig gebruik van kan maken.

7. Speeltuinen met eventueel de nota van de gemeente