Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken.

Pumptrackbaan

Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren.

De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke voorziening zal worden, is het van belang om eventuele omwonenden “mee te nemen” in de locatiekeuze.

Speeltuinenbeleid

Pieter Wisse geeft aan dat de nota over de speeltuinen in Koudekerke, Biggekerke en Zoutelande, waaraan de dorpsraad eerder heeft bijgedragen, is gebruikt om tot een “Veerse” nota te komen.

De financiële impact van de daarin opgenomen plannen bleek echter zo groot dat deze nota niet integraal is overgenomen. Besloten is per kern te kijken wat kan en moet om speeltuinen uitdagend, robuust en avontuurlijk te maken. De dorpsraad houdt contact met de ambtenaar over situatie in Koudekerke.

Afgesproken is dat de gemeente een opzet maakt om in Koudekerke twee goed geoutilleerde speeltuinen, passend binnen de uitgangspunten te realiseren. De dorpsraad blijft hierbij betrokken.

Verkeersproblematiek binnen Koudekerke

Er staat een schouw op de planning. In ieder geval zullen twee leden van de Dorpsraad hier bij aanwezig zijn. Pieter Wisse wijst er nog op dat er landelijke ontwikkelingen zijn om de voorwaarden, om tot een 30 km. inrichting te komen, te “versoepelen”. Zo zal waarschijnlijk ook daar waar vrij liggende fietspaden aangelegd zijn, toch op de rijbaan een 30 km. regiem mogen worden ingesteld.

Parkeren in Dishoek

Pieter Wisse geeft een uitgebreide toelichting over zijn overleg met het Platform Dishoek.

M.b.t. de parkeerproblematiek in de woonstraten van Dishoek heeft de Dorpsraad, op basis van informatie van de bewoners, altijd op het standpunt gestaan dat dit kon worden opgelost door “vergunning parkeren” in te voeren in de woonstraten.

Dit stond en staat los van het al of niet invoeren van betaald parkeren op het parkeerterrein “Wielemaker”. Daarnaast heeft de Dorpsraad altijd aandacht gevraagd voor foutparkeerders die de aanrijroutes van hulpdiensten blokkeren.