Brief naar college over Molen De Lelie

Misschien vraagt u zich wel eens af waar De Dorpsraad zich mee bezighoudt. Naast grote, langlopende projecten als herinrichting van het Dorpsplein zijn de leden ook actief richting het B en W college van Veere over verkeersdrukte en vragen we aandacht voor bijzondere projecten. Hieronder een brief recent verstuurd naar B en W over de Molen in Koudekerke.

=======================================

Koudekerke, 6 september ’22

Geacht College van B&W

Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende.

Enige tijd geleden hebben hebben we als bestuur van de Dorpsraad Koudekerke een bezoek gebracht aan molen De Lelie in Koudekerke.

Met veel enthousiasme heeft de zoon van de exploitant, Jasper Corbijn, uitleg gegeven over het werk als molenaar en de werking van de molen.

We waren blij verrast dat een jonge man en zijn vriendin zich helemaal storten op het “molenaarschap” van De Lelie.

Voor Koudekerke is molen de Lelie een kenmerkend monument en een belangrijke toeristische trekpleister. Ook is het steeds meer een plek waar biologisch/regionale producten gekocht kunnen worden. Met dat Jasper en zijn vriendin meer en meer de rol van zijn vader overnemen lijkt de continuïteit van de exploitatie van de molen gewaarborgd.

De goede werking van de molen dreigt meer en meer een probleem te worden. Het wegvallen van de wind door de hoogte van de bomen aan de Middelburgsestraat is hiervan de boosdoener. Tijdens ons bezoek hebben we dat zelf ervaren. Door het af en toe wegvallen van de wind draaide de molen onregelmatig en zag je het binnenwerk wringen. Dit heeft vanzelfsprekend onnodige slijtage tot gevolg.

Recent heeft Jasper Corbijn een brief geschreven aan de gemeente met het verzoek hier een oplossing voor te zoeken.

Het lijkt ons dat de gemeente Veere als eigenaar het van belang vindt dat de goede exploitatie van molen De Lelie mogelijk blijft.

Wij willen zijn verzoek bij deze dan ook graag ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Peter Holtring

Secretaris Dorpsraad Koudekerke