Bezoek burgemeester

Kennismakingsbezoek burgemeester Frederiek Schouwenaar

Vrijdag 24 maart kwam burgemeester Frederiek Schouwenaar naar Koudekerke voor een kennismakingsbezoek.

De Dorpsraad was gevraagd haar rond te leiden.

Na een korte ontvangst in de Klimop volgde een uitgebreide toer door Koudekerke en Dishoek.

Met het oog op de weersvooruitzichten was gekozen voor een rondrit met een busje.

Onze voorzitter ontpopte zich tot een professioneel touringcar chauffeur.

Via ondermeer het Dorpsplein, Badhuisstraat (oude Jumbo terrein), Der Boede, Karreveld, Braamweg (toekomstige 2e zonnepark), Biggekerksestraat (sportvelden en oorlogsmonument), Middelburgsestraat (Couburg en Doen), Medisch Centrum, nieuwe Jumbo en Aldi en Banckertstraat werd koers gezet naar Dishoek. Na een korte rondrit door Dishoek en een stop bij het herdenkingsmonument Dishoek eindigde de rondrit bij de Toeristenkerk.

Daar nam de wijkraad Dishoek de toer over met een uitgebreid bezoek aan de Stichting Bunkerverhalen.

Al met al kan worden terug gekeken op een leuke en nuttige middag.