Agenda vergadering nieuwbouw bekend

Uitnodiging voor de bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke

Datum: : Donderdag 19 oktober, aanvang 19.30 uur

Plaats: : De Klimop

1. Opening en welkom door voorzitter Rob Pieterse.

2. Uitleg wat we die avond gaan doen.

3. Woord aan de heer Hans van der Zwet, Zeeuwland (Kerkstraat)

4. Woord aan wethouder René de Visser, gemeente Veere (Woningbouw – o.a. Bankerstraat)

5. Woord aan wethouder Ruud van Houten, gemeente Veere (kernwethouder)

6. Waar is de Dorpsraad o.a. mee bezig?

a. Duinstraat Aldi/Jumbo (Rob – Waldo)

b. Herinrichting Dorpsplein (Rob – Waldo)

c. Speelplan (pumptrackbaan – centrale speeltuin/ontmoetingsplaats (Marike/Peter)

d. Verplaatsing afvalcontainers (oude Jumbo) (Rob)

e. Verkeersdrukte en geluidsoverlast Beatrixlaan (n.a.v. klachten aanwonenden)

7. Rondvraag

8. Sluiting door Rob Pieterse.