Vergaderingen Dorpsraad in 2020

In 2020 zijn de volgende vergaderingen gepland (Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke; aanvang steeds 20.00 uur):

20 februari, 23 april, 25 juni, 3 september en 19 november.

De jaarvergadering vindt plaats op donderdag 12 maart 2020