Geplande vergadering op 23 april a.s. gaat niet door

Vanwege de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen gaat de geplande vergadering van de dorpsraad op 23 april a.s. niet door. Zodra meer duidelijk is over de ontwikkeling van de pandemie en de maatregelen, zal een aangepast vergaderrooster voor de dorpsraad worden gemaakt. Dit zal dan worden gepubliceerd op deze website.

Jaarvergadering 12 maart 2020 gaat niet door!

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus gaat de jaarvergadering van de dorpsraad met als thema ‘Wonen in Koudekerke’ op donderdagavond 12 maart niet door. Op dit moment is het aantal infecties in Zeeland en op Walcheren gelukkig nog beperkt, maar uit voorzorg lijkt het de dorpsraad beter de bijeenkomst niet te laten doorgaan. Zodra de …

12 maart a.s. Jaarvergadering: Wonen in Koudekerke

Op donderdag 12 maart organiseert de Dorpsraad Koudekerke zijn jaarvergadering (aanvang 19.30 uur, in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke). De agenda voor de jaarvergadering en het concept-jaarverslag 2019 vindt u hieronder. Het financieel verslag en de begroting 2020 zullen ter vergadering worden uitgedeeld en toegelicht. Vanaf 20.00 uur is er een themabijeenkomst met als titel: …