4 mei comité zoekt nieuwe vrijwilligers

Een bericht van het comité van 4 mei:

================================================

In 2013 is door de Dorpsraad het 4 mei comité ingesteld.

Dit comité heeft tot taak het organiseren van de dodenherdenkingen op 4 mei.

Het comité bestond uit 3 leden, maar i.v.m. hoge leeftijd is een van de leden afgetreden. Het comité bestaat nu uit 2 personen met de leeftijd van 72 en 77 jaar.

Graag vernemen van u welke (jongere) mensen benaderd kunnen worden om onze taak over te nemen.

Aangezien de herdenkingen steeds goed bezocht worden vinden wij het van belang dat de continuïteit wordt gewaarborgd. Wij zijn dan ook bereid om de dodenherdenking nog een paar keer met nieuwe leden te helpen organiseren en op die manier deze nieuwe mensen in te werken.

Zelf hebben wij geen netwerk in de wat jongere categorie van mensen die deze taak op zich zouden kunnen nemen.

Vandaar dat wij deze vraag aan u voorleggen.

====================================================

Als u belangstelling heeft, kunt u dit doorgeven aan de Dorpsraad,. Die zal contact opnemen met het comité.