De vlag van Koudekerke

Op veler verzoek: De vlag van Koudekerke is te koop. In de loop van de week ligt de vlag te koop bij de Jumbo, Wilma Mode, Wij2  en Bakkerij Koppejan. Bestellen kan ook.   Maak € 12.50 over naar NL84RABO0349388857 tnv Dorpsraad Koudekerke onder vermelding van uw adres.

21 oktober vergadering Dorpsraad

1. Opening en mededelingen. 2. Vaststellen agenda. 3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2021 (toe gevoegd) 3.a. Tekstueel 3.b. Naar aanleiding van 4. Ingekomen en uitgegane stukken: 4.a. ingekomen: zie bijlage 4.b. uitgegaan: zie bijlage 5. a. Overlast Jongeren in Dishoek en op strand. b. Overlast / verplaatsing benzine pomp. …

Nieuwsbrief dorpsraad

We hopen dat jullie allen een fijne vakantie hebben gehad. Hierbij een nieuwsbrief van De Dorpsraad. Overlast jongeren Dishoek. De overlast is minder aan het worden, stelt DE Dorpsraad. Er is ’s avonds bewaking aanwezig, verder is er regelmatig politie (te voet/auto) aanwezig en daarnaast is er regelmatig bereden politie. Ook vaart er regelmatig een …

Informatie avond over plannen energiepark

Namens de Energie Coöperatie Koudekerke een uitnodiging informatiebijeenkomst over een mogelijk Energiepark in Koudekerke __________________________________________________________________________________ Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 21 september 2021, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke In verband met de noodzakelijke registratie wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. _________________________________________________________________________________________________________________ Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om …

7 juli vergadert de Dorpsraad

7 juli vergadert de Dorpsraad. Punten zijn onder meer: * Herinrichting Dorpsplein* Parkeren Dishoek* Overlast strand Dishoek* Opbrengsten Safety safe paal. De vergadering is ivm coronamaatregelen nog niet openbaar. Bij vragen en of opmerkingen: dorpsraadkoudekerke@gmail.com