Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom   Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke  Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur  Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal. 1. Opening welkom en mededelingen.     Met kennisgeving afwezig: Rob komt later 2. Vaststellen agenda. 3. Kennismaking met onze wijkagenten en …

Veel animo op thema-avond Wonen in de Couburg

De Dorpsraad verzorgde afgelopen dinsdag 1 maart een thema-avond over wonen in Koudekerke. Veerse lijsttrekkers gingen met elkaar in debat over verschillende stellingen. Verder waren er bijdragen vanuit het publiek dat ook kon reageren op de stellingen. En spraken er ook mensen uit het veld onder wie Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland en …

Meedenken over herinrichting dorpsplein

De gemeente doet een oproep om mee te denken over herinrichtring van het dorpsplein. Kijk voor meer informatie op: https://www.veere.nl/herinrichting-dorpsplein-koudekerke En: vergeet U de thema-avond over wonen niet! 1 maart 19.30 De Couburg. https://drive.google.com/file/d/1iW19zBb6ImOzj_oEffVVlDWF2F6Qsd89/view Graag tot dan !

Nieuwsbrief januari

In december heeft de Dorpsraad vergaderd. De volgende punten zijn besproken. Pumptrackbaan Wethouder Pieter Wisse heeft een toelichting gegeven op het besluit van de gemeenteraad om in Koudekerke een pumptrackbaan te realiseren. De Dorpsraad juicht dit initiatief toe. Wel wordt aangegeven dat goed gekeken moet worden naar een geschikte locatie. Omdat het een “boven” plaatselijke …