Nieuwsbrief oktober

Dag allen,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Koudekerke!
Het is de bedoeling elke twee maanden een nieuwsbrief te maken met punten over en voor ons dorp. En natuurlijk over waar de dorpsraad zich mee bezig houdt.
Veel plezier met lezen!

 ‘Adoptie’ Bloembakken Kerkhoflaan.

Aan de Kerkhoflaan stonden altijd bloembakken met mooie bloemen erin. De gemeente heeft de bakken leeg gemaakt en omgekeerd. Dit om kosten te besparen. De Dorpsraad vindt het geen gezicht. En heeft daarover contact opgenomen met de gemeente. Die wil best de bakken omkeren en weer vullen, maar dan moeten de omwonenden zelf voor de bloemen zorgen, de bloemen als het ware ‘adopteren’.

’t Klinket
Het idee was de kinderen van ’t Klinket hierbij te betrekken. Dat blijkt helaas niet mogelijk te zijn. Uit een eerste inventarisatie van een enquête onder omwonenden blijkt er ook niet veel animo te zijn om zelf voor de bloemen te zorgen.
Wilt u uit de bloemen wel ‘adopteren’? Laat het ons weten!

Stem op de Dorpsraad

Als u lid bent van de Rabobank, kunt u via de website via de Rabo Clubsupport stemmen op de Dorpsraad Koudekerke. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële vergoeding voor ons. Klik hier voor meer informatie.
Dank alvast!

Onderhoud verkeersbrug Braamweg

Vanuit de gemeente Veere het volgende bericht: Er is onderhoud aan de verkeersbrug van de Braamweg. Vanaf woensdag 30 september t/m woensdag 14 oktober. Het Karreveld is bereikbaar via de Middelburgsestraat.
Meer informatie via www.veere.nl

Betalen voor parkeren langs de Veerse kust

De gemeente Veere is bezig met een plan voor (meer) betaald parkeren langs de kust. Ook de Dorpsraad Koudekerke wordt hierbij betrokken. Wij dringen in ieder geval aan op een niet al te dure parkeervergunning voor de inwoners van Dishoek en waar mogelijk ook voor een soort regeling van bezoekers van de mensen die in Dishoek wonen.
De gemeente laat weten dat het in eerste instantie gaat om de kernen Domburg, Veere en Zoutelande in 2O21. En dat Koudekerke/ Dishoek dus nog niet op korte termijn aan de beurt zijn.

Lichtwachterhuisje

Als het aan de Stichting Bunkerverhalen ligt wordt de lichtwachterswoning in Dishoek onderdeel van het bunkercomplex. De stichting vertelt met de bunkers het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Dishoek en omgeving. De lichtwachterswoning wordt naar verluidt in het najaar te koop gezet de het Rijksvastgoedbedrijf. En de stichting pleit dus voor behoud van het huisje.
De Stichting heeft aan de Dorpsraad steun gevraagd voor hun oproep. Die heeft de Dorpsraad toegezegd.
Omroep Zeeland heeft er aandacht aan besteed.


Toekomst Koudekerke en gemeente Veere

Het is al weer even geleden, maar op 8 september hebben vertegenwoordigers van de Dorpraad deelgenomen aan de gebiedstafel.
Daar werd gesproken over de toekomst van Koudekerke en Veere in bredere zin. Zoals ook al duidelijk in onze dorpsvisie staat, hebben de leden van de Dorpsraad gepleit voor betaalbare woningen voor alle inwoners en aandacht voor de verkeersveiligheid en drukte in het dorp.

Weet ons te vinden!

Het is en blijft voorlopig een gekke, soms misschien wat onwerkelijke tijd. Ook de Dorpsraad past zich natuurlijk aan. De laatste keer in september hebben we met een klein groepje, op gepaste afstand, vergaderd. Het was goed en constructief om weer even samen te zijn.
Mocht u nog punten hebben, weet ons te vinden.

Dank voor uw aandacht en bij vragen en/of opmerkingen:
dorpsraadkoudekerke@gmail.com