Nieuwsbrief november

Beste allemaal,

Hierbij onze nieuwste nieuwsbrief. Gebaseerd op de vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober

Overlast jongeren in Dishoek en op strand.

De overlast was deze zomer niet alleen beperkt was tot de overgang bij Dishoek. Ook bij de Strandweg was er van tijd tot tijd veel overlast door jongeren die met een bus uit Breda komen. Dit wordt gefaciliteerd door de nieuwe
eigenaar van de Boemerang. Hij heeft ook een aantal horecagelegenheden in Breda. Zij worden dan gebracht, gaan naar het strand en “vieren daar feest” en worden ’s nachts weer naar Breda terug gebracht. Zij veroorzaken ook overlast.

Bij Dishoek komen veel jongeren vanuit Middelburg en Arnemuiden om te “feesten”. Komen veel met scooters en hebben geluidsboxen bij zich die op strand hard aan staan en tegen elkaar op “boksen”. Met als gevolg flinke geluidsoverlast.

De klachten kunnen te maken hebben met de Covid 19 beperkingen. Mede daardoor is het moeilijk te meten of er meer overlast is als voorgaande jaren. Er is wel flink ingezet door de gemeente Veere om de overlast te beperken
met redelijk resultaat.

Er is een eindrapportage gemaakt en deze wordt opgezocht en verzonden.

Verkeersproblematiek binnen Koudekerke

Er is een mail binnengekomen over de gevaarlijke situaties bij Slobberduinsepad, Zwaanweg en de Wielmakersbaan.

Het is alweer een tijd geleden dat de Dorpsraad een gesprek
hebben heeft met het Waterschap. Een aantal zaken zijn toen aan de orde geweest waaronder de verbinding dorp-Dishoek.

Het valt niet te zeggen of de realisatie van het schelpenpad een gevolg is van dit gesprek. Waarom alleen het stuk dorp-Strandweg is aangepakt is niet bekend.

Afspraak: de Dorpsraad en de gemeente gaan contact zoeken met het Waterschap om te bewerkstelligen dat ook het “tweede” stuk wordt aangepakt. Ook zal de Dorpsraad aandringen op een verbetering van de oversteek van de
Strandweg en de T-kruising bij de toeristenkerk.

De kernwethouder (aanwezig) geeft aan dat het erg moeilijk is om een verkeersdeskundige te vinden en die dan ook blijft.

Update over de Middelburgsestraat: Er zijn stickers op de weg geplakt.
Ook worden er posters e.d. beschikbaar gesteld voor de bewoners die dan kunnen worden opgehangen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen of voor de ramen.

Er wordt vanuit de Dorpsraad aandacht gevraagd voor de entree van Koudekerke vanuit Middelburg. Eerst mag je 60 km., dan een stukje 50 km. en dan ineens maar 30 km. Is verwarrend. Kan hier een passende oplossing voor komen?

Speeltuinen


Er is contact geweest met de gemeente over de nota speelvoorzieningen. Er komt een afspraak hierover met de gemeente. De “simpele” speeltuinen met een wip, glijbaan en dergelijk zijn niet meer van deze tijd. Men wil veel meer uitdagingen en avontuurlijke
speeltuinen hebben.

Er blijkt een uitvoeringsplan voor 2021 te zijn maar wij als Dorpsraad zijn hier niet van op de hoogte.

Verzoek is deze nota graag ter inzage te krijgen. De speeltuin/plaats in Dishoek gaat niet weg zoals eerder werd verteld, maar wordt aangepast.

Punten Historische Werkgroep van de Dorpsraad Koudekerke-Dishoek


De kranslegging op 2 november bij het oorlogsmonument in de duinen in Dishoek (aanvang 11.00). Karel Noorlander zal een krans leggen namens de dorpsraad. Dorine Noorlander zal voor de krans/bloemen zorgen.

Er waren een 3 tal aandachtspunten over de historische aspecten bij de herinrichting van het dorpsplein.

Is er een gemeentelijke monumentenlijst? Zo ja, wat staat er in en Hans wil deze graag ontvangen.

De pomp (bij bakker Koppejan) is van historisch belang. Vroeger maakte de smederij en de bakker hiervan
gebruik.

Volgens de werkgroep hoort het muurtje om de kerk bij de kerk en men vindt dat deze niet “zomaar” mag worden
onderbroken. De muziektent hoort op het dorpsplein te blijven staan vindt de werkgroep.

In de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de 2 historische radartorens/lichtbakens in de duinen.
Rijkswaterstaat is van plan deze af te breken. Worden niet meer gebruikt. Deze torens horen echter wel bij
Dishoek/in de duinen. Is een bepalend herkenningspunt voor vele inwoners en toeristen.

Ook de toeristenkerk en de bunkers zijn van “historisch” belang. En horen volgens de historische werkgroep op de monumentenlijst te komen. Het zijn wel geen rijksmonumenten maar zeker wel naoorlogse panden die bewaard
dienen te blijven.


De historische werkgroep wil graag bij bovengenoemde punten betrokken worden en kijken uit naar de
gemeentelijke monumentenlijst.

Planning jaarvergadering 2021 in 2022 met aandacht: wonen en woningen in Koudekerke en Dishoek


De jaarvergadering over 2021 is gepland op donderdag 17 februari. Locatie wordt nog besproken.

Het wordt een combinatieavond: eerste gedeelte de jaarvergadering en na de pauze gaat het over het wonen in Koudekerke en de woonvoorzieningen.

De volgende vergadering is gepland op donderdag 9 december om
19.30 uur in de Klimop.