Openbare vergadering 24 maart

Het kan en mag weer! Wees welkom

 


Uitnodiging voor de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Koudekerke 

Datum:     : Donderdag 24 maart om 19.30 uur 

Plaats:     : De Klimop, de kleine zaal.

1. Opening welkom en mededelingen.

    Met kennisgeving afwezig: Rob komt later

2. Vaststellen agenda.

3. Kennismaking met onze wijkagenten en hun werkzaamheden in o.a. Koudekerke.

4. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 januari 2022 (toegevoegd)

3.a. Tekstueel 

3.b. Naar aanleiding van 

4. Ingekomen en uitgegane stukken: 

4.a. ingekomen: zie bijlage

    – informatie delen via het Valkeniertje

– Mail Ruud Jobse, mail gestuurd naar B&W ivm verkeersdrukte o.a. Aldi

– Mail dhr. Bosselaar: aandacht gevraagd parkeren bij strandovergang Strandweg

– Mail Louis van Vlaanderen onze deelname/activiteit gevraagd i.v.m. dodenherdenking

4.b. uitgaande mails

diverse mails o.a. waterschap m.b.t. o.a. verkeersschouw

5. Jaarverslag 2021. 

6. Terugblik 1 maart, thema avond wonen in Koudekerke

    a. Mail van Lianne en Albert de Visser vraag om onze steun i.v.m. hun bouwplannen

    b. Mail van gemeente: Rene van Genugten: Raadsmemo voortgang betaalbare / betaalbaar wonen 

7. Stand van zaken m.b.t. herinrichting dorpsplein. 

8. Stand van zaken dorpsraad en platform Dishoek

9. Stand van zaken verkeersschouw

    a. verkeersbord plaatsen bij gevaarlijke oversteek ruiterpad Dishoek/ Strandweg

    b. verkeerstellingen/verslag Elmira bespreken 

    c. verslag overleg met waterschap van 21 maart

10. Betaald parkeren Dishoek/overleg Platform Dishoek

11. Vergaderschema 

a. Volgende vergadering 19 mei, dan 30 juni of14 juli, 1 of 15 september, 3 of 17 november? 

b. Wie gaat er naar de vergaderingen van KOUS op 7 juni, 13 september en 6 december.

12. Recente ontwikkelingen / lopende zaken:

    – To do lijst gemeente Veere/dorpsraad 

– stand van zaken lichtbakens in de duinen

13. Rondvraag. 

14. Sluiting.