Nieuwsbrief dorpsraad

We hopen dat jullie allen een fijne vakantie hebben gehad. Hierbij een nieuwsbrief van De Dorpsraad.

Overlast jongeren Dishoek.

De overlast is minder aan het worden, stelt DE Dorpsraad. Er is ’s avonds bewaking aanwezig, verder is er regelmatig politie (te voet/auto) aanwezig en daarnaast is er regelmatig bereden politie. Ook vaart er regelmatig een politieboot voor Dishoek.

Verkeerssituatie Zwaanweg

De oversteek bij de Zwaanweg, de fietspaden bij onder meer de openlucht kerk, het Slobberduinsepad en de Wielemakersbaan zijn gevaarlijk en moeten eigenlijk worden aangepast, vindt De Dorpsraad. Ook vanwege vragen en opmerkingen hierover van omwonenden.

De dorpsraad heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente. De gemeente wijst naar het Waterschap en het Waterschap wijst naar de gemeente. Het is erg onduidelijk wie wat doet en wie voor wat verantwoordelijk is. Gevolg: nog steeds geen oplossing.

De Dorpsraad gaat een brief schrijven naar Pieter Wisse, onze kernambtenaar, waarin aandacht wordt gevraagd voor de situatie.

Het nieuwe gemeentelijk beleid ophalen afval

Met de invoering hiervan ontstaat een sociaal probleem, vinden enkele leden van De Dorpraad. Denk aan de luiers en ander incontinentiemateriaal.

Voorheen kan dit naar stort gebracht worden, maar mag nu niet meer.

De Dorpsraad gaat hiervoor een brief naar de gemeente schrijven om hiervoor aandacht te vragen.

Safety-Safe paal. Opbrengst: € 2450 Middelburgsestraat / Beatrixlaan.

De gemeente wil de opbrengst van het project met de safety safe paal gebruiken om stickers (borden?) te plaatsen met 30 km er op. Bij ons is dit officieel niet bekend en wordt nagevraagd. Het speelt inmiddels al een half jaar.

N.a.v. de enquête die is gehouden onder de bewoners van de Middelburgsestraat is er een brief gestuurd aan de bewoners door de gemeente. De dorpsraad heeft hier helaas geen kopie van gehad terwijl wij dit wel onder onze aandacht hebben en ter sprake hebben gebracht.

De volgende reguliere vergadering staan gepland op:

Donderdag 25 november 19.30 uur

Donderdag 27 januari 19.30 uur

Donderdag 17 februari 19.30 uur : jaarvergadering 2021 en als thema woningnood en wonen in Koudekerke. Gezien de komende verkiezingen worden de (lokale) politieke partijen uitgenodigd.