Informatie avond over plannen energiepark

Namens de Energie Coöperatie Koudekerke een uitnodiging informatiebijeenkomst over een mogelijk Energiepark in Koudekerke

__________________________________________________________________________________

Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 21 september 2021, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke In verband met de noodzakelijke registratie wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.

_________________________________________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijk plan voor een Energiepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk Energiepark in Koudekerke (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening door Guido Herwig, voorzitter Dorpsraad

2. Presentatie van het plan door John van Wallenburg, voorzitter coöperatie

3. Toelichting op de landschappelijke inpassing door Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect van Bosch & Slabbers

4. Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen in verband met corona.

Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen. Deelnemers moeten zich bij de ingang van de zaal registreren, en wordt een coronacheck gedaan. Deelnemers aan de bijeenkomst mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben.

Om te voldoen aan de coronaregels zijn in de Couburg de stoelen op anderhalve meter afstand van elkaar geplaatst. Iedere belangstellende dient op een stoel plaats te nemen en niet van stoel te verwisselen. Verder wordt u verzocht om tijdens de vergadering mogelijke aanwijzingen van de organisatie op te volgen.