Vergadering Dorpsraad 21 september

De Dorpsraad vergadert 21 september in De Couburg. De vergadering begint om 19.00 uur. En duurt maximaal een half uur.

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 juli 2021 (reeds in jullie bezit)

3.a. Tekstueel

3.b. Naar aanleiding van

4. Indien er nog tijd is, dan onderstaande mails bespreken:

* Deelname RABO grote club actie

* Mail gemeente Veere weghalen speeltoestellen onder aan de duinen en deze worden niet vervangen.

* Mail gemeente Veere over aanpassingen gebouw voormalig Woontrend en de parkeervoorzieningen.

* Terugplaatsen naamplaatje / ontbrekende opsporen door gemeente Veere op de begraafplaats. (Peter)

* Mail van de toekomstige eigenaren Zeeuws Genot over herinrichting Dorpsplein.

* Mail van Jan van Roosendaal

* Terugblik vergadering o.a. met KOUS (toelichting Peter?)

5. Rondvraag. Volgende vergadering is voorlopig gepland op donderdag 25 november om 19.30 uur.

6. Sluiting.