Nieuwsbrief oktober

Dag allen,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad Koudekerke!
Het is de bedoeling elke twee maanden een nieuwsbrief te maken met punten over en voor ons dorp. En natuurlijk over waar de dorpsraad zich mee bezig houdt.
Veel plezier met lezen!

 ‘Adoptie’ Bloembakken Kerkhoflaan.

Aan de Kerkhoflaan stonden altijd bloembakken met mooie bloemen erin. De gemeente heeft de bakken leeg gemaakt en omgekeerd. Dit om kosten te besparen. De Dorpsraad vindt het geen gezicht. En heeft daarover contact opgenomen met de gemeente. Die wil best de bakken omkeren en weer vullen, maar dan moeten de omwonenden zelf voor de bloemen zorgen, de bloemen als het ware ‘adopteren’.

’t Klinket
Het idee was de kinderen van ’t Klinket hierbij te betrekken. Dat blijkt helaas niet mogelijk te zijn. Uit een eerste inventarisatie van een enquête onder omwonenden blijkt er ook niet veel animo te zijn om zelf voor de bloemen te zorgen.
Wilt u uit de bloemen wel ‘adopteren’? Laat het ons weten!

Stem op de Dorpsraad

Als u lid bent van de Rabobank, kunt u via de website via de Rabo Clubsupport stemmen op de Dorpsraad Koudekerke. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële vergoeding voor ons. Klik hier voor meer informatie.
Dank alvast!

Onderhoud verkeersbrug Braamweg

Vanuit de gemeente Veere het volgende bericht: Er is onderhoud aan de verkeersbrug van de Braamweg. Vanaf woensdag 30 september t/m woensdag 14 oktober. Het Karreveld is bereikbaar via de Middelburgsestraat.
Meer informatie via www.veere.nl

Betalen voor parkeren langs de Veerse kust

De gemeente Veere is bezig met een plan voor (meer) betaald parkeren langs de kust. Ook de Dorpsraad Koudekerke wordt hierbij betrokken. Wij dringen in ieder geval aan op een niet al te dure parkeervergunning voor de inwoners van Dishoek en waar mogelijk ook voor een soort regeling van bezoekers van de mensen die in Dishoek wonen.
De gemeente laat weten dat het in eerste instantie gaat om de kernen Domburg, Veere en Zoutelande in 2O21. En dat Koudekerke/ Dishoek dus nog niet op korte termijn aan de beurt zijn.

Lichtwachterhuisje

Als het aan de Stichting Bunkerverhalen ligt wordt de lichtwachterswoning in Dishoek onderdeel van het bunkercomplex. De stichting vertelt met de bunkers het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Dishoek en omgeving. De lichtwachterswoning wordt naar verluidt in het najaar te koop gezet de het Rijksvastgoedbedrijf. En de stichting pleit dus voor behoud van het huisje.
De Stichting heeft aan de Dorpsraad steun gevraagd voor hun oproep. Die heeft de Dorpsraad toegezegd.
Omroep Zeeland heeft er aandacht aan besteed.


Toekomst Koudekerke en gemeente Veere

Het is al weer even geleden, maar op 8 september hebben vertegenwoordigers van de Dorpraad deelgenomen aan de gebiedstafel.
Daar werd gesproken over de toekomst van Koudekerke en Veere in bredere zin. Zoals ook al duidelijk in onze dorpsvisie staat, hebben de leden van de Dorpsraad gepleit voor betaalbare woningen voor alle inwoners en aandacht voor de verkeersveiligheid en drukte in het dorp.

Weet ons te vinden!

Het is en blijft voorlopig een gekke, soms misschien wat onwerkelijke tijd. Ook de Dorpsraad past zich natuurlijk aan. De laatste keer in september hebben we met een klein groepje, op gepaste afstand, vergaderd. Het was goed en constructief om weer even samen te zijn.
Mocht u nog punten hebben, weet ons te vinden.

Dank voor uw aandacht en bij vragen en/of opmerkingen:
dorpsraadkoudekerke@gmail.com

Geplande vergadering op 23 april a.s. gaat niet door

Vanwege de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen gaat de geplande vergadering van de dorpsraad op 23 april a.s. niet door.

Zodra meer duidelijk is over de ontwikkeling van de pandemie en de maatregelen, zal een aangepast vergaderrooster voor de dorpsraad worden gemaakt. Dit zal dan worden gepubliceerd op deze website.

Jaarvergadering 12 maart 2020 gaat niet door!

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus gaat de jaarvergadering van de dorpsraad met als thema ‘Wonen in Koudekerke’ op donderdagavond 12 maart niet door. Op dit moment is het aantal infecties in Zeeland en op Walcheren gelukkig nog beperkt, maar uit voorzorg lijkt het de dorpsraad beter de bijeenkomst niet te laten doorgaan.

Zodra de omstandigheden dat toelaten zal een nieuwe datum voor de jaarvergadering en de themabijeenkomst worden geprikt.

Voor nadere informatie: dorpsraadkoudekerke@gmail.com

12 maart a.s. Jaarvergadering: Wonen in Koudekerke

Op donderdag 12 maart organiseert de Dorpsraad Koudekerke zijn jaarvergadering (aanvang 19.30 uur, in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke). De agenda voor de jaarvergadering en het concept-jaarverslag 2019 vindt u hieronder. Het financieel verslag en de begroting 2020 zullen ter vergadering worden uitgedeeld en toegelicht.

Vanaf 20.00 uur is er een themabijeenkomst met als titel: Wonen in Koudekerke

De vraag of er voldoende woningen van een goede kwaliteit beschikbaar zijn voor jonge starters, voor ouderen en voor gezinnen houdt velen bezig, ook op Walcheren en in Koudekerke. Recent kwam een onderzoek gereed, dat in opdracht van de Provincie en de Zeeuwse gemeenten is verricht, over de kwaliteit van de woningen van de toekomst. Provincie-medewerker Leo van den Brand zal de resultaten van dit onderzoek toelichten. Daarna gaat Laurence Haack van de gemeente Veere in op de woonvisie die de gemeente gaat opstellen en op de vraag hoe inwoners van de gemeente daarin kunnen participeren.

Iedereen is van harte welkom bij deze jaarvergadering en de themabijeenkomst